دانلود کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

مشخصات محصول
قیمت: 2.000 تومان
تعداد قسمت: 215 صفحه
پسوند فایل: zip/pdf
رزولیشن: عالی
حجم فایل: 34MB
امکانات: قابل پرینت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی:

دانلود کتاب نایاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ای نجفی

این کتاب در ۳ جلد تنظیم شده و آماده ارائه میباشد. برای تالیف و گرد آوری کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد از کتاب های نفیس و قدیمی خطی و از مجموعه آثار بزرگانی همانند شیخ نظر علی و شیخ ابوالعباس بونی و شیخ بهایی و سید بن طاووس و سید حسین اخلاطی و محمود دهدار و… استفاده شده است.

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

 کتاب جامع الفوائد به زبان فارسی است.

موضوع کتاب جامع الفوائد ادعیه، حوزه، مناجات، راز و نیاز و … است که مولف، مطالب آن را در دوازده فصل تنظیم نموده است:

فصل اول: اوقات و آداب دعا، بیان فوائد دعا، بیان ساعات و اوقات دعا

فصل دوم: در بیان فوائد اوقات دعا و اسرار دعا و ذکر اسما الحسنی و اعداد آنها

فصل سوم: بیان فوائد کواکب و نجوم و بروج

فصل چهارم: در بیان فوائد اذکار و اوراد و ختومات قضاء حوائج

فصل پنجم: در بیان فوائد برآمدن حاجات و مهمات و بعضی از خواص اسماء و بعضی از مشکلات مهم و گشایش کارها و تسخیر قلوب و گشودن بخت

فصل ششم: دعاهایی برای دفع دشمنان و بلا، رها شدن از زندان و غیره

فصل هفتم: در بیان دعاهایی برای جمیع حوائج از جمله چشم زخم و درد اعضای بدن و کم شیری زنان و غیره

فصل هشتم: بیان خواص سوره ها و آیات قرآن

فصل نهم: ادعیه جهت محبت و تسخیر قلوب میان زن و شوهر و بزرگان

فصل دهم: عقد اللسان و زبان بند بدگویان و دفع شر

فصل یازدهم: جهت دزد برده و فرار کرده و احضار گریخته

فصل دوازدهم: تسخیرات ارواح و کواکب، عمل قرطاس و احضار غایب، فوائد شرف الشمس، طب یونانی و هندی

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

فهرست مطالب کتاب:

در بیان فواعد دعا و استجابت دعا و اوقات و ساعات نوشتن ادعیه و ذکر حاجات برای استجابت دعا و غیره …
در بیان فوائد حکمت قدیم از طب یونانی و هندی و نصایح حکماء و غیره …
در بیان ذکر اسماء الحسنی و اعداد آنها بر وفق اعداد بر قضاء و حوائج مطلوبه
در بیان فوائد کواکب و نجوم و قواعد آنها و بعضی از خواص و فوائد آنها و غیره و بعضی از بروج و خواص آنها و غیره …
در بیان فوائد اذکار و اوراد و ختومات و قضاء حوائج و مطالب مهمه و غیره
در بیان فوائد برآمدن حاجات و مهمات و بعضی از خواص اسماء و بعضی از مشکلات مهه و کشایش کارها و تسخیر قلوب و گشودن بخت و حل مشکلات و غیره …

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

در بیان فوائد برای دفع دشمن ظالم و احراز و تعویذات و دفع بلاها از جبّاران و سلاطین و هلاکت دشمن و خلاص شدن از زندان و غالب شدن بر خصم ظالم و غیره …
در بیان فوائد ادعیه متفرقه بجهت جمیع حوائج از چشم زخم و درد جمیع اعضاء بدن و کم شیری زنان و غیره …
در بیان فوائد و خواص حروف التجّهی و خواص سوره های قرآن و فوائد بعضی از آیات قرآن و غیره …

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

در بیان فوائد ادعیه و احراز طلسمات از جهت محبت بین زوجین و صلح مابین آنها و بسته شدن مرد و محبت قلوب الناس و بزرگان و غیره …
در بیان فوائد عقدالسان و زبان بند بدگویان و غیره …
در بیان فوائد از بعضی اسرار و احضار و دزد برده و فرار کرده و احضار گریخته و بعضی از افسام دیگر …
در بیان فوائد بعضی از تسخیرات ارواح و کواکب و در عمل قرطاس و احضار غایب و جلب و فوائد شرف الشمس و غیره و بعضی از متفرقات …
در بیان فوائد حکمت قدیم از طب یونانی و هندیو نصایح حکماء و تمتمه کتاب
در بیان فوائد در قوه باد و ضعف اعضاء و ضعف معده و غیره …

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

در بیان روزهای نیک و بد جهت نوشتن ادعیه در روزها و ماههای جمعه و شب جمعه و شبهای قدر و روزهای قدر و لیالی ماه مبارک رمضان و عید غدیر و روزها و شبهای آن و ماه مبارک رجب و نیمه ماه رجب و شب نیمه شعبان و ماههای ذیقعده و ذیحجه و محرم و صفر و روزهای حرام و…
در بیان موانع استجابت دعا و علت آن
در بیان صلوات قبل از ادعیه و دعا کردن و بعداز آن و اعمال دیگر آن
در بیان وفق و اذکار و اسماء الهی و خواص نامهای خداوند

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

در بیان فوائد کواکب و نجوم و قواعد محاسبه آنها و بعضی از خواص آنها و بعضی از بروج و خواص آنها
در بیان اختیارات بروج دوازده گانه بنظم در آوردن آن و اختیارات قمر در بروج دوازده گانه از خواجه نصیرالدین طوسی برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان، برج اسد، برج سنبله، برج میزان، برج عقرب، برج قوس، برج جدّ، برج دلو، برج حوت
انواع مربع حروف جهت انواع حاجات مهم
ساعات ایام هفته و ساعات لیالی ایام هفته جهت نوشتن ادعیه و جداول مربوطه به آن

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

جهت دفع ظلم و بجهت دوستی و آشتی، جهت بستن مرد و بجهت دشمنی و تفرقه بین
عدد اسماء الحسنی الهی و دستورالعمل مداخل اسماء و خواص حروف الطاء
ذکر ریاضت
طریقه رجال الغیب
فوائد و استفاده از بخورات
استخاره با حروف
فوائد برآمدن حاجات استخاره بکلام االله مجید
طریقه ختم کلام االله المجید
ختم بسم االله الرحمن الرحیم
ختم سوره مبارکه النساء
ختم سوره مبارکه انعام

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

ختم سوره مبارکه هود
ختم سوره بنی اسرائیل
ختم سوره های مبارکه یوسف
ختم سوره مبارکه طه
ختم سوره مبارکه یس
ختم سوره مبارکه
و ختم سایر سوره های قرآن مجید…
ختم یا مفتح الاباب
ختم استغفر االله
ختم یا کریم یا وهاب یا ذوالجلال و الاکرام
و ختم های دیگر….
کشایش کارها و حل مشکلات و خوف از دشمن و حصول مراد
اگر کسی کار او بسته شده باشد و کارش به نتیجه نمی رسد
ادعیه بجهت حاجات مهم
شرح دعای قاموس

کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

بجهت تسخیر اعداد و هلاکت دشمن و دفع دشمن
بجهت فراموشی و قوت حافظه و ذهن و ادعیه های مجرب برای تقویت حافظه
و علم و حکمت یافتن، ادعیه های مطالعه
برای هر مطلبی و مهمات حاجات از محمد حنفیه برای هر نوع حاجات
دربیان آنچه در خواب بینید از حوائج خود دعا خواب دیدن
بجهت حصول مطالب و اطلاع بر احوال خود
هر که خواهد کار آینده خود را بداند که چه می شود
در عالم خواب از کیفیت حال خود مطلع شدن
جهت درمان هر دردی از اعضاء بدن
جهت درمان هفت اندام
جهت ترسیدن کودکان و اطفال در خواب و بی خوابی اطفال و گریستن اطفال نسخ آن
رفع ملخ و کرم و بجهت دفع آفات زمین
ادعیه حیوانات موذی، بجهت کم شیری کاو و گوسفندان
اگر کسی عقرب زده باشد، منع پشه، حبس بول اسب، دفع بول، درد اسب


دانلود نسخه کامل و بدون سانسور کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد در قالب یک فایل PDF در ۲۱۵ صفحه با کیفیت عالی قابل پرینت

مسئولیت استفاده نادرست از کتاب فوق تحت هیچ شرایط به عهده ارزون دانلود نمی باشد.

برای دیدن بیشتر کتاب های دعانویسی روی این لینک کلیک نمائید.

قیمت در ارزون دانلود فقط ۲۰۰۰ تومان

۲.۰۰۰ تومان – خرید
‫۵/۵ ‫(۲ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

تعداد محصولات
27
تعداد مقالات
4
تعداد کاربران
108
تعداد نظرات
69